Grenzübergreifend

Deutsch-tschechisches Projekt „Grenzen überschreiten für die Zukunft des Osterzgebirges“ // česko-NĚmecký projekt „Překračování hranic pro budoucnost ve východních krušných horách“ 

>> Weiterbildungen und Bildungsprogramme finden Sie links / Vzdělávací akce a Nabídka výukových programů viz infoblok vlevo

Die Naturschutzstation Osterzgebirge und der tschechische Verein „Spolek na obnovu kaple Botschen” aus Libouchec kooperieren in diesem Projekt, das von der „European Cultural Foundation“ mit ihrem „Culture of Solidarity Fund“ gefördert wird.

Themen sind Landschaft, Historie und Bildung für die Region: So soll in Vorderzinnwald die historische Stätte einer ehemaligen Kapelle als Begegnungsort aufgewertet werden. Tschechische und deutsche Gruppen allen Alters können daran hautnah ihre gemeinsame Geschichte wiederentdecken. Spurensuche menschlicher Kultur im Gebirge, Landschaftserkundung per GPS und Schicksale von Menschen des Friedhofs an der Maria Himmelfahrtskirche in Cínovec (CZ) stehen im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Projektes entstehen vier Bildungsprogramme:

  • Lebensspuren in Vorderzinnwald
  • Auf den Spuren der Madonna
  • Öko-Rallye Vorderzinnwald
  • Friedhofsgeschichten

Doch neben der Geschichte der Region rückt auch die heutige Landschaft in den Fokus: Ein Intensivkurs vermittelt grenzübergreifend und ganz praktisch Landschaftspflege und Interpretation der Landschaft vermitteln. Im Rahmen des deutsch-tschechischen Workcamps “HeuHoj-Camp“ wird interessierten Teilnehmern ermöglicht, einander und die Kulturlandschaft im Osterzgebirge besser kennenzulernen.

Der „Culture of Solidarity Fund“ berücksichtigt derzeit solche Kooperationen, die durch die Pandemie entstandene Folgen abmildern möchten. Es geht dabei um Projekte, die sich dafür einsetzen, grenzübergreifende Beziehungen zwischen Ostdeutschland und anderen europäischen Regionen zu stärken.

This project was made possible through the grant of the Culture of Solidarity Fund set up by the European Cultural Foundation and co-funded by the Bundeszentrale für politische Bildung. #CultureofSolidarity

----------------------------

Ochranářská stanice „Naturschutzstation Osterzgebirge„ a český spolek „Spolek na obnovu kaple Botschen” z Libouchece spojili síly pro projekt, který je podpořen programem „Culture of Solidarity Fund“ z dotačního fondu „European Cultural Foundation“.

Tématy projektu jsou krajina, historie a vzdělání v regionu Východních Krušných hor. V rámci projektu by mělo být také obnoveno historické místo setkávání na Předním Cínovci - tedy místo, kde dříve stála Kaple Navštívení Panny Marie. České i německé skupiny všech věkových kategorií mohou na tomto místě zblízka zažít a objevit společnou historii.

Sledování stop lidského kulturního soužití v horách, objevování krajiny s pomocí GPS nebo objevení příběhů, které odpočívají na hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – to vše se chystá.

V rámci projektu vzniknou 4 výukové programy:

  • Po stopách předků na Předním Cínovci
  • Po stopách Madonny
  • Eko-rally na Předním Cínovci
  • Hřbitovní příběhy

Kromě historie regionu se zaměříme také na současnou krajinu: přeshraniční interpretační kurz přiblíží metodu interpretace kulturního a přírodního dědictví a péči o krajinu. V rámci česko-německého workcampu „HeuHoj-Camp“ budou moci účastníci poznat blíže sebe navzájem a také krajinu Východních Krušných hor (viz vzdělávací akce).

Dotační program „Culture of Solidarity Fund“ v současné době přednostně zohledňuje spolupráce, které se snaží o zmírnění následků pandemie. Jedná se tedy o projekty, které se zasazují o posilování přeshraničních aktivit a spolupráce mezi východním Německem a jinými evropskými regiony.

This project was made possible through the grant of the Culture of Solidarity Fund set up by the European Cultural Foundation and co-funded by the Bundeszentrale für politische Bildung. #CultureofSolidarity


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 10.08.2022]