Seno horské louky (Foto: R. Günther)

Společně za zachování horských luk!

Pomozte nám zachovat horské louky tím, že vědomě vsadíte na seno z horských luk východních Krušných hor. Obhospodařování luk v souladu s ochranou přírody a získávání sena z horských luk jdou ruku v ruce. Bez přizpůsobené seče by nebyla druhová rozmanitost, bez typických druhů horských luk by nebylo hodnotné horské seno!

Tyto hodnotné biotopy se však mohou dlouhodobě zachovat pouze tehdy, když bude využívání luk pro zemědělce hospodářsky rentabilní. Cílem je zachovat nebo obnovit i malé a obtížně obhospodařovatelné horské louky díky stabilní perspektivě využívání.  

Projekt by chtěl zemědělcům umožnit publikovat svou nabídku sena na této platformě. Zájemci se tak mohou informovat a navázat přímý kontakt s producenty sena.

Horské louky

Horské louky utvářejí asi 200 let obraz východních Krušných hor. Jsou součástí rozmanitého obhospodařování půdy, zdrojem neuvěřitelného druhového bohatství a dnes i turistickým faktorem jakožto cíl řady turistů a návštěvníků regionu. Jako typický prvek kulturní krajiny, který vznikl pravidelnou senosečí, jsou horské louky odkázány na odpovídající obhospodařování. Seno získané z horských luk, které se před 100 lety ještě dováželo na velkých koňských povozech až do Drážďan, je dnes opět žádaným produktem lučního hospodářství, které je provozováno v souladu s ochranou přírody. Bez tohoto speciálního režimu sečení by se rozmanitost luk vytratila – a bez horských luk by nebylo ani kvalitní horské seno! Obhospodařování, druhová rozmanitost a produktová poptávka se tu doplňují a vzájemně podmiňují s cílem zachování rozmanitosti horských luk ve východních Krušných horách!

Proč seno z horských luk?

Extenzivně obhospodařované horské louky se vyznačují vysokým podílem nejrůznějších bylin a rozmanitostí travinných druhů. Ty mohou – díky pozdní seči asi od poloviny června a získávání sena – odkvést a jejich semena mohou dozrát; druhové bohatství tak zůstane zachováno i následujícím roce. Konečným produktem je kvalitní a zdravé krmivo pro Vaše zvířata, které je díky vysokému podílu vlákniny mimořádně vhodné například pro koně a ovce. Horské louky označují luční společenství nejrůznějších druhů rostlin, které se při odpovídajícím obhospodařování vyskytují ve východních Krušných horách typicky od cca. 400-500 m nad mořem.


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 22.06.2024]