česko-NĚmecký projekt „Překračování hranic pro budoucnost ve východních krušných horách“

Ochranářská stanice „Naturschutzstation Osterzgebirge" a český spolek „Spolek na obnovu kaple Botschen” z Libouchece spojili síly pro projekt, který je podpořen programem „Culture of Solidarity Fund“ z dotačního fondu „European Cultural Foundation“.

Tématy projektu jsou krajina, historie a vzdělání v regionu Východních Krušných hor. V rámci projektu by mělo být také obnoveno historické místo setkávání na Předním Cínovci - tedy místo, kde dříve stála Kaple Navštívení Panny Marie. České i německé skupiny všech věkových kategorií mohou na tomto místě zblízka zažít a objevit společnou historii.

Sledování stop lidského kulturního soužití v horách, objevování krajiny s pomocí GPS nebo objevení příběhů, které odpočívají na hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – to vše se chystá.

V rámci projektu vzniknou 4 výukové programy:

  • Po stopách předků na Předním Cínovci
  • Po stopách Madonny
  • Eko-rally na Předním Cínovci
  • Hřbitovní příběhy

Kromě historie regionu se zaměříme také na současnou krajinu: přeshraniční interpretační kurz přiblíží metodu interpretace kulturního a přírodního dědictví a péči o krajinu. V rámci česko-německého workcampu „HeuHoj-Camp“ budou moci účastníci poznat blíže sebe navzájem a také krajinu Východních Krušných hor (viz vzdělávací akce).

Dotační program „Culture of Solidarity Fund“ v současné době přednostně zohledňuje spolupráce, které se snaží o zmírnění následků pandemie. Jedná se tedy o projekty, které se zasazují o posilování přeshraničních aktivit a spolupráce mezi východním Německem a jinými evropskými regiony.

This project was made possible through the grant of the Culture of Solidarity Fund set up by the European Cultural Foundation and co-funded by the Bundeszentrale für politische Bildung. #CultureofSolidarity

...


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 23.02.2024]