(Photo: D. Zieschang)

Stanice ochrany přírody ve východních Krušných horách

Stanice ochrany přírody ve východních Krušných horách má svoji základnu v nádražní budově v Altenbergu, což je nedaleko přírodní rezervace „Geisingberg“. Zde se nachází bohaté květnaté horské louky s výraznou krajinou kamenných hřebenů (snosů), které jsou stanovištěm pro mnoho ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů východního Krušnohoří.

Stanice ochrany přírody Osterzgebirge e.V. je centrálním kontaktním místem pro zájemce o přírodu a nadšené milovníky přírody. Ke stanici patří další 4 podpůrné pobočky – Základna praktické péče o krajinu Zelené ligy východní Krušnohoří v Bielatalu, Lindenhof v Ulberndorfu, Ekologické centrum ve Freitalu a Centrum ekologické výchovy Johannishöhe v Tharandtu.


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 22.09.2023]