(Photo: S. Heinz)

Sdružení čtvř spolků pro ochranu přírody

Již více než 20 let působí tyto čtyři spolky na ochranu přírody ve východním Krušnhoří

  • Zelená liga východní Krušnohoří
  • Svaz péče o krajinu Saské Švýcarsko- Východní Krušnohoří
  • Zemské sdružení saské ochrany domoviny
  • Spolek pro podporu přírody ve východním Krušnohoří

 a oceňují vzájemnou podporu a důvěryhodnou spolupráci.

Spolupráce probíhá při rozdělování projektů na údržbu biotopů a ochranu druhů, jakož i v případě realizace environmentálních vzdělávacích kampaní a managementu území Natura2000.

Není tedy divu, že všechna čtyři sdružení spojila své síly a založila 9. července 2018 spolek „Naturschutzstation Osterzgebirge e.V.“ - Stanice ochrany přírody ve východních Krušných horách. Naší strategií je vzájemná podpora a rozdělení úkolů, čímž lze dosáhnout našeho společného cíle – tzv. ochrana a zachování přírody Východního Krušnohoří!

Pozn.: Spolek pro podporu přírody ve východním Krušnohoří vystoupil ze spolku na přelomu roku 2020/21 a pokračuje samostatně ve své činnosti. Stanici ochrany přírody ve východních Krušných horách nyní utváří první tři jmenované spolky (viz výše) a pokračují ve vytyčené strategii.

Zelená liga východní Krušnohoří

Zelená liga východní Krušnohoří se věnuje přírodě ve východním Krušnohoří od roku 1991 a organizuje kromě řady praktických projektů ochrany přírody, také širokou škálu akcí pro  veřejnost v oblasti ochrany přírody, vydává pravidelný zpravodaj „Grünes Blätt´l" a realizuje ekologickou výchovu. Nepostradatelné jsou každoroční dobrovolnické akce, které spojují péči o biotopy, sdílení znalostí a zábavu.

Svaz péče o krajinu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří

Svaz péče o krajinu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří je již přes 25 let akčním svazem pro přírodu, ve kterém se potkávají různorodé zájmy zemědělství a lesnictví, ochrany přírody a obcí. Jejich cílená koordinace cílí na zachovaní a utváření kulturní krajiny. Kromě mnoha projektů na ochranu přírody se na statku „Lindenhof“ často konají programy environmentální výchovy.

Zemské sdružení saské ochrany domoviny

Již více než 100 let se Zemské sdružení saské ochrany domoviny věnuje aktuálním zájmům saské vlasti, angažuje se na poli ochrany přírody, památkové péče, místní historie a folklóru. Je vedoucím významných projektů ochrany přírody, jako je např. projekt „Obnova druhově bohatých horských luk ve východních Krušných horách“ v oblasti Oelsen, nabízí také četné akce a publikace.


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 22.09.2023]