Projekty, cíle a hlavní oblasti činnosti

Stanice ochrany přírody Osterzgebirge e.V. významně přispívá k dlouhodobé ochraně a zachování významných a vzácných druhů a biotopů východního Krušnohoří.

Těžiště práce je v následujících oblastech:

  • Programy ekologické výchovy
  • Praktická ochrana přírody – péče o biotopy
  • Práce na projektu s různou dobou trvání (viz mimo jiné hlavní navigace)
  • Vědecká práce a dokumentace výskytu
  • Podpora dobrovolné práce v ochraně přírody
  • Práce s veřejností – prezentace na akcích, exkurze a přednášky

Velká část naší práce se děje prostřednictvím dobrovolnické práce.

Program ekologické výchovy (Foto: D. Zieschang)

Ekologická výchova / Práce s veřejností

• Implementace vzdělávacího program “Mladí strážci přírody” v celém kraji

• Mobilní ekologická výchova ve školách, školkách a různých vzdělávacích institucích

• Nabídka programů ekologické výchovy v pobočce Lindenhof v Ulberndorf, na terénní základně v Bielatalu, v ekologickém centru ve Freitalu a centru ekologické výchovy Johannishöhe v Tharandtu. 

• Zelená učebna

• Akce pro veřejnost: trhy, prohlídky s průvodcem, exkurze, přednášky, výstavy, publikace, tištěná média atd.

• Poradenství v oblasti péče o krajinu, žádostí o financování, biotopů/druhů/typů stanovišť

• Členství v síti ekologického vzdělávání v Sasku

Údržba horské kvetoucí louky (Foto: S. Heinz)

Praktická opatření v péči o krajinu

>> Přesné popisy projektů naleznete v menu

• Opatření na ochranu druhů: upolín evropský, lilie cibulkonosná, orchideje, prha arnika, jabloň lesní, plšík lískový, čáp bílý, netopýři atd.

• Péče o biotopy, obnova biotopů a zakládání nových: např. horské kvetoucí louky, luční sady, živé ploty, kamenné hřbety (snosy) atd.

• Pokračování dokumentace kamenných hřbetů (snosů)

• Modelový projekt "Vytvoření nových kamenných hřbetů"

• Plošný management druhově bohatých luk a přírodě blízkých lesních porostů

• Projekt „Objevte východní Krušné hory, pečujte o krajinu, ochutnejte místní produkty“: síť významných otevřených ploch, které jsou důležité pro ochranu přírody a rozvoj regionálních marketingových strategií

• Dobrovolné akce na ochranu přírody pro veřejnost

Monitoring plšíka lískového (Foto: S. Heinz)

Vědecká činnost a monitoring

• Dokumentace druhů

• Mapování biotopů a evidence stavu ploch (nedostatků, podněty pro zlepšení)

• Vědecké publikace

Výsadba stromů (Foto: Dr. V. Beer)

Podpora dobrovolné práce v ochraně přírody

• Dobrovolné akce na ochranu přírody pro veřejnost

• Podpora systému péče o lokality Natura 2000

• Nábor mladých dobrovolníků prostřednictvím nabídek ekologického vzdělávání (mimo jiné program “Mladí strážci přírody”)
• Podpora dobrovolné služby v ochraně přírody


© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 22.09.2023]